Adatkezelés (GDPR)

 Adatkezelő:

 Fikesz-Plusz Kft.

Székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 96.

Adószám: 24107572-2-17

Cégjegyzékszám:17 09 009556

 Elérhetőségek:

 Telefon: +36-20/411-54-64

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 96.

E-mail: fikesz@fikesz.hu

 Az adatkezelő az alábbi tevékenységek során az itt megjelölt célból kezel személyes adatokat:

 

1.    regisztráció: az adatkezelés célja a felhasználói fiók létrehozása és karbantartása
2.    panaszkezelés: kötelező fogyasztóvédelmi panaszrendszer és ügyfélszolgálat üzemeltetése
3.    szervíz
4.    remarketing: böngészési adatok alapján
5.    profilozás: vásárlási,- böngészési adatok alapján

 Külső Szolgáltatók:

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. 

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

 Google Adwords konverziókövetés használata

1.    A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2.    Amikor Felhasználó a weboldalt Google-hirdetés által éri el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3.    Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4.    Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5.    Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6.    Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7.    További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető

el:  https://policies.google.com/privacy?gl=de

Adatfeldolgozás a Google Adwords szolgáltatás nyújtása érdekében:

Az adatfeldolgozás ténye, a kezelt adatok köre: E-mail cím, melyet a szolgáltatás során titkosítanak,  így személyes adat jellegük elvész. További információk: https://support.google.com/adwords/answer/6334160 

Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált és böngésző valamennyi érintett.

Az adatfeldolgozás célja: Címzett Google hirdetések közzététele a felhasználók részére.

Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart az adatfeldolgozás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye: A személyes adatnak már nem minősülő adatokat az adatfeldolgozó munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 Érintett alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni, hogy ne kerüljenek továbbításra a személyes adatai az adatfeldolgozó részére:

– postai úton a 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 96. címen,

– e-mail útján az fikesz@fikesz.hu e-mail címen.

Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

A Google Analytics alkalmazása:

  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, elősegítve a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 
  2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-cím anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 
  3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 
  4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 
  5. A weboldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy a Google az itt rögzített feltételekkel és az itt megállapított célok érdekében kezelje a személyes adatait. A Google Titoktartási Szabályainak megismeréséhez, kérjük látogassa meg a következő weboldalt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Szállítás:

Express One Hungary Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Európa utca. 12
Postacím: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Rendelésfelvétel:
Telefon: +36-1/8777-400
Fax: +36-1/8777-499
E-mail: penzugy@expressone.hu;
ertekesites@expressone.hu
ugyfelszolgalat@expressone.hu
Honlap: www.expressone.hu
Ügyfélszolgálat címe: 1239 Budapest, Európa utca 12

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
E-mail: info@gls-hungary.com
Telefon: +36 1 802 0265 
ÁSZF: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefon: +36 1 767 8282
ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

Zola Transport Kft.

7100 Szekszárd Dr. Hirling Ádám utca 11. 3. em. 12.

E-mail: info@zoltransport.hu

Telefon: +36 74 674 264

 Henzer Trans kft.    

HU-3261 Pálosvörösmart, Bocskai utca 24.

Email: henzertranskft@gmail.com

Telefon: +36 37 360 282

 Online fizetés:

Barion Payment Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Email: support@barion.com
Weboldal: https://www.barion.com/hu/

Telefon: +36 1 464 7099
ÁSZF: PDF Letöltése

 Kezelt adatok:

A Barion Payment Kft. álltal kezelt adatok oka:
A tranzakció visszaigazolása, online vásárlás lebonyolítása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Jótállás ügyintézése:

Mivel a forgalmazott berendezések több beszállítótól származnak, így eltérő feltételek vonatkozhatnak a termékek jótállásának érvényesítésére!

Javasoljuk, hogy a meghibásodott készüléket, ne szerelje le mielőtt bejelenti a meghibásodást. Bizonyos termékeknél az importőr ragaszkodik a beépítés körülményeinek ellenőrzésére a garancia feltételeként. Egy visszaküldött ipari ventilátor esetében már nem ellenőrizhető, hogy a villamos bekötés megfelelően történt-e az előírások szerint.

Garanciális ügyintézés esetén kapcsolatfelvétel:

Pákolitz Annamária
Tel: +36 20/294-25-44
E-mail: rendeles@fikesz.hu